Skip to main content

Bulldog Agri`s grønne linje

Det nye danske landbrug!

Vi interesserer os i Bulldog Agri hver dag for at hjælpe og optimere driften i dansk landbrug, og deres tilhørende interesser, herunder også Biogas og andre tiltag der gir dansk landbrug fremdrift

Nye typer af tørstof rige produkter til biogas, efter majs tiden i et varmere Danmark!

Der vil opstå et stort behov, for nye produkter til produktion af biogas, såvel i Danmark, som andre steder, og det mest naturlige at kigge på, må være det vi måske ikke bruger/udnytter mest økonomisk optimalt i dag, og der skal være masser af tørstof i det

Det vi arbejder med som det næste produkt, er bl.a. rest produkt fra kernemajs/kolbemajs dyrkning, hvor vi efterlader en stor mængde majshalm på marken, som kan bringes med hjem til biogas anlægget, når de værdifulde kerner er taget fra til kvæg/svinefoder!

Halm-græs blanding fra når vi høster korn til crimpning med 35-45 % vand i Juni/Juli måned, hvor man straks kan snitte eller presse rest afgrøden, til lagring i plansilo, og bruge produktet direkte i biogas anlægget, når de værdifulde kerner er taget fra til foder.  Måske den letteste måde at erstatte majs ensilagen allerede nu, med den bestående maskinpark, med eller uden videre forarbejdning/neddeling

Dette dyrknings princip har vi brugt i Danmark nu i 20 år, og det bliver bare mere og mere aktuelt når vi skal tænke klima og brug af foder direkte avlet uden transport forarbejdning mm!

Byg med ca. 40 % Vand til Crimpning
Mark med Byg med ca. 40% vand til Crimpning

Det helt spændende bliver, når man prøver med meget tidlige kornarter/kornsorter høstet 3 uger før modenhed, for straks at etablere en ny afgrøde meget tidligt, om det blot er rettidig alm. til såning, eller man kan nå at høste endnu en afgrøde til brug som foder + biogas afgrøde, med vores varmere klima i Danmark ???      

GræsProtein   Den efterfølgende græs produktion kan benyttes som normalt til kvægfoder- græsprotein, eller til brug i biogas eller anden industriel behov

Så det nye danske landbrug har mange, men måske spændende nye udnyttelses muligheder, når man starter med at bruge den nærings rigeste del til foder direkte, rest produktet med højt tørstof indhold til biogas og den evt. efterfølgende græs til det der betaler bedst, mange muligheder nu !

Hvad/hvilke tilbud er der hos os i den retning:

Biogas Maskiner:

Til neddeling af halm, dybstrøelse/staldgødning og lign.

Haybuster hammermøller i flere størrelser, monteret med el motor og styreanlæg med soft start mm. eller bugseret til traktor drift.  Pumpe anlæg til evt. vandtilsætning og andet.

Traktor trukken Haybuster hammer mølle
Traktor trukken Haybuster hammer mølle

Mix  – Neddeling – Læsning og logistik på Biogas anlæg.

Vores samarbejde med Italienske Storti gennem mere end 20 år, giver os også muligheder for udstyr til Biogas

Stationære mixere op til 60 m3 med el-motorer til drift, automatisk styring og dosering mm

En universal mixer, i form af vores store selvkørende 3 akslede Storti Dobermann GP modeller Samler mange funktioner i samme maskine.  Læsning – opblanding – Logistik – 29 tons total last –  Vejning Dosering – Fordeling mellem flere tanke , og ikke mindst vil der blive et langt mere rent miljø omkring hele anlægget, da man kører rundt og læsser alt derfra hvor det ligger, ingen transport spild , ingen spildt tid ved brug af forskellige enheder , man er bare enormt effektiv.

Aggrasivt bandekar til hurtig neddeling op til 24cbm
Aggrasivt bandekar til hurtig neddeling op til 24cbm
2 stk Storti T2 40cbm ved et biogas anlæg
2 stk Storti T2 40cbm ved et biogas anlæg
Storti Dobermann GP som er selvlæsende
Storti Dobermann GP som er selvlæsende

NIR Analyse:

Alle Storti mixere kan udstyres med Nir Analyse anlæg, Måler : Tørstof% , RåProtein, Stivelse, NDF, ADF, Råfedt, Råaske   Ideel i forbindelse med afregning for leverede produkter Halm, Græs mm.

Murska Crimpere til crimpning/valsning af alle former for høstede våde afgrøder, med henblik på at optimere udnyttelsen af produktet, og vi ved efter 20 års erfaring alt om det/de produkter heri

Murska Crimper 50 – 80 tons/time
Murska Crimper 50 – 80 tons/time
Crimpet ensileret korn ca. 35 – 40 % Vand , Stabilt foder hele året !
Crimpet ensileret korn ca. 35 – 40 % Vand , Stabilt foder hele året!