Korn er og bliver et af de største fodermidler i Danmark!

Men hvorfor vente på det bliver knastørt, for så at hælde vand på fuldfoderet?

Crimpning og ensilering eller crimpning og konservering vil fortsat tiltale flere danske landmænd, da det vil blive mere og mere rationelt at benytte på især kvægejendomme, med et fast eller varierende behov for korn stivelse i foderrationen.  Det bliver et rednings redskab når de våde år melder sig, da man kan få afsluttet sin korn afgrøde rettidigt, med normal høj kvalitet foder, og samtidig gøre klar til det der skal ske med marken efter kornet.  Arbejdsmæssigt et fantastisk ideelt system på kvæg gården, idet foderet ligger klar til hele det næste foder år, altid i samme type og kvalitet, ingen daglig valse arbejde, bare forbrug.

Hvorfor vente på det bliver knastørt, for så at hælde vand på fuldfoderet, spar på penge til tørring!

Herudover vil det klima og miljømæssigt bidrage til at komme i den rigtige retning på gården !    

Tryk nedenfor på den enkle maskine for at tilgå yderlige information.
Murska

Haybuster

Murska Crimper/Valser

Murska M4000 Max Crimper/Valser

Find vej til os

Følg med på facebook

Bulldog Agri - Engelsholmvej 11 - 8940 Randers SV
CVR nr. DK20449187