Når klima og penge følges ad på et kvægbrug fremover
Mælk og kød lavet på fuldfoder som næsten alle gør

Bulldog og Klima

Vane eller uvane

Vane, eller uvane ? , men hvorfor skal korn der ender i fuldfoderblanderen til vores køer, stå 3 uger for meget på marken i Danmark ? når vi godt ved, at det største tørstof udbytte i korn allerede er til stede ved 40 – 45 % vand ! og vi tilmed starter med at pøse masser af vand på det tørre stads, for at få det til at fungere bedst i fuldfoderet ?  Det er det tidspunkt, hvor man normalt ville tage helsæd !

Foderværdien er den samme som moden korn, men langt mere velsmagende end tørt/modent korn

Denne fodertype er ligeså holdbar som alt andet der er ensileret, og det kender alle til

Tidligt, sikkert system, rationelt arbejde resten af året, i lighed med anden ensilage i siloer, ingen besværlig efterårshøst og dårlig udbytte er så ikke en trussel mod din økonomi længere, fordi vi planlagde det sådan !!

Halmen herfra, når det er høstet med 35-45 % vand, og der er gul/grønne strå, det kan i Juni/Juli tit presses direkte efter et par dage på skår, til godt foderhalm

Eller man kan snitte det straks efter høst mens evt. udlægsgræs i halmen stadig kan ensilere med det unge halm heri, og tilbyde det til vores voksende biogas industri, som mangler masser af tørstof til alt gyllen, og det er lagret til senere planlagt aftagelse af biogas anlægget, som sender det afgassede retur til dig igen !

Denne kornmark som så er høstet 3 uger før end vi plejer, er så 3 uger før klar til næste opgave, hvad enten det er til græs produktion med det samme, til ukrudts bekæmpelse inden næste opgave, eller man bare får den fornødne tid til at etablere efter afgrøder til tiden, og ikke får sanktioner fra RegelDanmark mod sig.

Muligheden vi endnu ikke har prøvet i Danmark, når nu vores klima bliver varmere, at finde de allertidligste korn arter og sorter, f.eks Seksradet Byg, tidlig Rug og VinterByg, som kan høstes meget tidligt, og gøre plads til endnu en afgrøde, som også høstes meget tidlig ved 35 – 45 % vand, til et lækkert foder til kvæg.

Muligheden opstår når vi fjerner 2 X 3 ugers vækst på marken, varmere klima i Danmark, og ny fremavl

Ingen tørring/reduceret energi Ingen svampe/Kemi Ukrudtsfrø fjernes Minimal transport på egen gård som alt sammen reducerer vores udledning af stoffer som vi skal arbejde med, + øget produktion/økonomi

Ovenstående system ”Crimpning” kendes nu af landmænd og maskinstationer, men tiden gir muligheder nu

Majshalm og biogas

I en anden afgrøde, Majs hos mælkeproducenter og svineproducenter med vådfoder, som tænker kernemajs foder, tænker vi lidt nyt, hvor vi høster kernerne til foder, og samtidig samler alt majs halmen til brug som tørstof til biogas industrien, da det også er godt at producere gas af sammen med gylle 

Find vej til os

Følg med på facebook

Bulldog Agri - Engelsholmvej 11 - 8940 Randers SV
CVR nr. DK20449187